Patenty

  • přepadový žlábek - tichý a se zklidněným odtokem přepadový žlábek - tichý a se zklidněným odtokem
  • vestavné bazénové díly se systémovými doplňky vestavné bazénové díly se systémovými doplňky vestavné bazénové díly se systémovými doplňky
  • vestavný díl k montáži reflektoru pod vodní hladinu vestavný díl k montáži reflektoru pod vodní hladinu vestavný díl k montáži reflektoru pod vodní hladinu
  • podlahová vpusť k dodatečné instalaci
  • víceúčelové podlahové vpusti

Vestavěné díly v tělese bazénu jsou kritickými místy každého bazénového obkladu. Při neodborném provedení dochází obvykle právě zde ke škodám. To platí zejména pro bazény se slanou a minerální vodou. Vestavné bazénové díly vyvinuté v Ing.-Büro Wach umožňují optimální spojení s hydroizolací a následným keramickým obkladem bazénu. Jsou zárukou dlouhé životnosti a bezporuchového provozu.

Nepříjemné zvuky při odtoku vody z přepadového žlábku působí rušivě především u terapeutických a relaxačních bazénů. Proto jsme vyvinuli poměrně jednoduchý, ale velmi účinný přepadový systém, kterým lze těmto rušivým zvukům zabránit.

Také umístění reflektorů pod vodní hladinu je mnohdy problematické kvůli instalaci elektrokabelu. Řešením je vestavný díl z umělé hmoty, který jsme vyvinuli teprve nedávno a který umožňuje uložení elektrokabelu do společného potrubí, jímž je do bazénu přiváděna čistá voda. Kabel může být veden na poměrně vzdálená místa díky tomu, že je neustále ochlazován okolo proudící vodou. Kromě toho cirkulující dezinfikovaná voda proplachuje těleso reflektoru a zabraňuje tomu, aby se za ním vytvářely shluky bakterií.

Při modernizaci bazénů je často zapotřebí dodatečně instalovat podlahové vpusti. Aby nedošlo k narušení statiky objektu, není možné provést velké prostupy. Tato skutečnost nás vedla k tomu, že jsme vyvinuli podlahovou vpusť, která se vejde do vrtu o průměru 225 mm a je vyráběna a dodávána s různými nástavci. Vrty potřebné pro umístění podlahových vpustí lze provést naprosto jednoduše, úsporně a bez jakékoli újmy na statice objektu.

 
CZ DE EN RU
WACH © 2000 -  |  Poslední aktualizace 15.09.2010  |  Počítadlo: